La Pieta king Pisamban Maragul

La Pieta Holy Rosary Parish Church
La Pieta Holy Rosary Parish Church

Kaluguran kung cabalen, karetang epa menakit ketang bayung petalakad ning parokya ning Holy Rosary keti Angeles, atin tamu pung bayung imahen ketang bandang gilid ning pisamban. Pasibayu da ne rin pung biklat itang prayer section ketang entrada.

Mumuna ye pung akit itang rebultu ning La Pieta ketang bandang arap ning kadwang pasbul keng gilid palwal. Kayi istung lumwal kayu, atin tamu rin karin imahen ne ning Apung Birhen na atin yan kikilikan a NiƱo. Para ya kanu kareng imang manyawad anak sabi na pung Bishop Pablo David anyang ipasyag ne na-kadwang dumingu.

Asne kasanting pangagawa ing rebultu ning La Pieta kaya eku apigilan na kwanan keng litratu para ipakit pu kekayu. Mibabawi ne ing pisamban tamu ngeni, ne po? At pasanting yapang pasanting uli da reng proyektu ng Bishop Ambo.

Sana pu patuluy tayang ingatan ing bale ning kekatamung Guinu keti baryu at suportan tala ngan pu reng anggang proyektu na bangkanita lalu ya pang sasanting ing kekatamung balen.

Pisamban Maragul keti Angeles (Holy Rosary Parish Church)
Pisamban Maragul keti Angeles (Holy Rosary Parish Church)

Jaypee David

 

Advertisements