Makananu Ba Kabayat Ing Bie Keti Pilipinas?

Neng misan keng kekatang pamigunam-gunam, daratang kekatamu ing panamdam na magkasakit tamu at buri tamung mabayu nung nanu man ing ati keng kabilyan tamu. Bilang tau buri tamu ing masaya, malagu, at masaleseng kabilyan keng bie. Dapot susundu tamu ing pamagpursigi na abutan ing nanu mang kaburian ning kekatang pusu.

Divisoria Philippines

E lingad na dacal kekatamung Pilipinu ing kalulu at túne daranas kasakitan keng bie. Makanyan man, makananu man kasakit keng palague tamu ing kekatang daranasan, dacal parin ing mas magkasakit at aturing tamung túne lipit (needy) keng bie. Nanu pa ta, ika at aku, atin tang kanya-kanyang daralan a personal a bagahi o kapagsubukan keng bie; kapagsubukan na e aliwa kareng kerakalan.

Divisoria Philippines

Ing uyat na ning kakaluluan keng Pilipinas masakit yang talukian at bagutan. Dinalan nala reng dacal a pamuntuc ning balen na meg aral keng aliwa liwang bansa at malawak a sibúkan (experience) keng bie, pero ing kakaluluan e parin mewala. Túne na kabang mabibie ya ing tau, e mawala iti.

Divisoria Philippines

Dapot ikatamu agyu tamung káwala keng tanikala na ning lipit a kabilyan nung maniwala tamu keng sarili tamu at gamitan ing egana-ganang oportunidad para mabiasa tamu at maging experto keng kekatang piniling profesion.

Divisoria Philippines

Misan, keng libutad na ning imahe na ning kakaluluan, pipilian tamu ing manahimik uling balu tamu na ing pakibat keng kalutasan na niti masakit yang balangkasan.

Divisoria Philippines

Keng balayan a mikawa-kawani sankan keng maragul a sugat na dinulut na ning alang patnang protesta keng dalan at siri (greed) keng upaya, e malaut ing Pilipinu mantun yang inspirasyun kareng taung mamuntuk keng balen. Dapot nukarin ing tutung inspirasyun? Atiu ba kareng aliwang tau o kareng kekatang sarili?

Divisoria Philippines

julius mariano, kapampangan blogger

Advertisements

11 Responses to “Makananu Ba Kabayat Ing Bie Keti Pilipinas?”


 1. 1 leopoldo Hunyo 17, 2010 bandang 9:41 umaga

  Detang tawo queng letrato, e ta man asabing e la masaya queng carelang bie. atin lang capanintunan a maslese a turing mung cabiaian at uli na niti macasali iang bage agpan queng queang pangangailangan.

  Ikatamu ing tune pacacalulu. uli manaquitan tamung tunggal libu ing aldo oneng y sali meng tungal basung cape queng starbaks, a maygit dinalan ba mong masabing agyu ta ing biye. Iti ing tune makalunus.

  • 2 Jude Setyembre 7, 2010 bandang 12:17 umaga

   Siguro ing aus kanita ali pamagkasakit abe, nung ali kayabangan na, hahahaha. Ila manakitan lang ditak pero atin lang budget na agad para king “needs” da. Itamu kasi, kayabe naku, kerakalan patse atin sobra pera, ing needs and wants, misasamut na… mitatas tamu level king kapasidad para mikapera, at makanyan murin, king pamangastus ne.

   Mibaling tanaman king sakit ning bie keti, sabi na pin ning judge nyang tinagun kung kasal parating masakit ing bie, nya kanung kinasal yang 30 banwa na ing milabas makanyan murin ing sasabyan da. Pero ing dapat mu kanung daptan, magtiwala king Guinu at king kapasidad tamu, emasyadung maluho (wants) at unahan ing kailangan (needs).

   Hay bie pin naman keti balen tamo… kaya muna taya ing Guinu, magtiwala tamu at maging mayan ya ing bie.

 2. 3 Jules Hunyo 17, 2010 bandang 9:53 umaga

  Kaluguran a Leopoldo. Dacal salamat keng pamagbisita keng blog mi at pamaglakwan komento. Luid ka!

 3. 4 alvin Hunyo 17, 2010 bandang 3:15 hapon

  Captured mo ang expression ng mga mukha ng mga pinoy ramdam talaga ang hirap sa faces nila. the color is vibrant yet the faces are solemn

 4. 7 pusang-kalye Hunyo 17, 2010 bandang 11:10 hapon

  collaboration? cool. maganda yan since pareho kayong kapampangan. syempre diko maintindihan. pero since VISUAL LEARNER naman ako. kaya na yan sa mga pics……

 5. 9 ahmer Hunyo 18, 2010 bandang 4:51 umaga

  abalang abala silang lahat para kumita ng kwarta.., nosebleed ako hehe


 1. 1 makananu ba kabayat ing bie keti pilipinas? « panyulat kapampangan Trackback nasa Hunyo 22, 2010 bandang 2:24 umaga

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

%d bloggers like this: