Salamat Keng Uran

Salamat Keng Uran
Salamat Keng Uran

Salamat na mu keng patak ning uran

Misalikut sakit a kanakung panamdaman
King lalam ning dalumdum ampong patak ning danum
Anti ya mo kanaku ing banua maki-agum

Kabang ing uran durugpa king kakung lupa
Makisabe na ring tutulo ing kanakung lua
Ing puso ku kasalukuyan yang manangis
Uling ala naman kanakung manapis

Paburen me pang patak, e ka pa tutuknan
Keng kanakung lungkot, ume mu kung damayan
Isalikut mu ku king patak, patak na ning uran
Ala nang dapat makabalu keng pusu kong manamdaman

Dakal salamat… Salamat keng uran…

__________________
Roy Dela Cruz
July 29, 2010 | 10:04 pm
Angeles City, Philippines
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Advertisements