Poema Para Kareng Ima

Ginawa kupung metung a poesya yandug para kang Ima ku at kareng aliwa pang Inda na alang ampat susuyu kareng karelang anak. Inda na kaluguran tamu at magsilbing sala ning kekatamung bie bilang tau at bilang anak ning yatu.

Mesulat yapu ini keng amanung kastila, makanyan man, babaldug kepu keng amaung kapampangan ban kanita, abasa yemu naman. Eku pu ekspertu keng amanung kastila nune mu papasyag kupu ing kakung lugud poesya kapamilatan na ning amanung kastila na kelingwan tamung Pilipinu. E pu masusukat ing kekatamung panga Pilipinu keng nanu pa man, nune ing tune lugud keng kalalangan tamu ampon ing ali pamagtakwil keng kekatang pipumpunan bilang tau.

Salamat kang Roxana Saracho Aguilar keng pamag-ustu kareng kakung letra kastila.

Mamá
Julius Ardino Mariano

No te rindas, porque me muero
No llores, porque me duele
No te confundas, porque me descarrilo
Ni te olvides de mi, porque me pierdo.

En tus manos me cuidas
En tu alma me envuelves
Tu cariño nunca esta perdido
Como el sol con sus rayos que duran para siempre

No dejes de rezar, que viva la esperanza
Porque tus oraciones se encuentran aun perdidas
Mantén la lucha por esa libertad tan apreciada
Por que sin ella, se te apaga el alma

No mientas mas, tu dolor resuena en todas partes
Tu alma se muestra dulce, pero su interior en agonía esta
Lastima que la vida es un espejo de ironía
Donde les entregas tu ser, y al final del camino no volverán mas.

Kapampangan

Ima

Eka susuku, uling ikamate ku
Eka manangis, uling ikapanasakit ku
Eka sa paitaranta, uling ikadiskaril ku
Emuku kakalingwan, uling ikaluse ku.

Keng kekang gamat, yaku malilingap
Keng kekang kaladua, yaku mibabalut
Ing kekang lugud, e mewala kapilanman
Anti mo ing aldo, ing queyang iyas lumuat akiang kapilan.

Eka tuknang mangadi, isinup simpan ing kekang kapanayan
Uling ing kekang pangadi, epa miabut at me ramdam
Isundu mu ing laban keng kekang katimawan
Uling nung ala ita, mawala kekang pangatau

Enaka maglaram, ing kekang kapandaman damdam keganaganang lugal.
Ing kekang kaladwa papakit tula, dapot ing kekang kilubluban katmu yang pamagkasakit
kamarinayan uling ing kekang bie katmu yang ironia
Ibie ing kekang sarili, at para ala nang magbalik keka keng kapupusan.

Advertisements