Calap

Ing tau melalang yang ating macadestinung caantabe queng bie – mapa caluguran, mapa asawa, mapa capatad, pengari, familia.

Manyaman harapan ing daratang istung atin t’ang abe. Itang makaintindi quecatamu at tatanggapan nacatamu bilang itamu, taung e dintang queng bie tamu ban canita bayuan nakatamu, nune abayan queng quecatang malagung bie at aldo-aldo karanasan at macanyan mu naman queya.

Lingapan at luguran, aldong pamiabe, ba canta ena magsisi istung ing aldo pamicawani datang na. Pamikawaning pisikal uling anggang kapilan man ena miquit queti labuad. Pero pakisabi cu, pantunan mucu ustung ing oras dintang na. Tuntunan at tukian cacung suala, yaku’t sucat manaya, calap.

Julius Mariano
Oktubre 5, 2011 1:19PM

Advertisements

2 thoughts on “Calap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s