Ika Ing Mali, Ika Ing Mali

Nung kareng balang dapat atin matang makalawe
At kareng balang mali alang makayadyang pamantabe
Lagi namung mipanyisi at mipanuldu kareng bague bague
Para nokarin yapa ing relasyun ampong pamiabe?

August 29, 2010

Jaypee David

Advertisements

Salamat Keng Uran

Salamat Keng Uran
Salamat Keng Uran

Salamat na mu keng patak ning uran

Misalikut sakit a kanakung panamdaman
King lalam ning dalumdum ampong patak ning danum
Anti ya mo kanaku ing banua maki-agum

Kabang ing uran durugpa king kakung lupa
Makisabe na ring tutulo ing kanakung lua
Ing puso ku kasalukuyan yang manangis
Uling ala naman kanakung manapis

Paburen me pang patak, e ka pa tutuknan
Keng kanakung lungkot, ume mu kung damayan
Isalikut mu ku king patak, patak na ning uran
Ala nang dapat makabalu keng pusu kong manamdaman

Dakal salamat… Salamat keng uran…

__________________
Roy Dela Cruz
July 29, 2010 | 10:04 pm
Angeles City, Philippines
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pamisasanmetung at Pamikakapatad Uli Nang Ondoy

Keta pung milabas a dilubyu na ning bagyung Ondoy na dinalan keng balen tamu at keng maragul a parti ning Luzon, ikit tamu ngan pu makananu la misasan-metung reng Kapampangan para sopan reng mengasalanta. Istu pung aiisip ku ing mipalyaring ayta kekatamu, maski makalungut man at asnong karakal reng mengamate, ana naku man kaswelu keng pepakit tamung kabayanihan lalu na reng kekatamung Cabalen. Linto malino ing kekatamung pamisasan-metung at lugud kapara tau. Asno pu karakal reng memanyaup lakwas na karetang pamilya da reng mengasalanta keng Arayat. Tune pu at apagmaragul taya talaga ing lahing Kapampangan.

trayedya keti pilipinas uli ning bagyung ondoy

Istung atin daratang a bagyu o trahedya keng bie tamu, ana pung kasakit at balamu mangapirake at mangalasi tamu lub, ne po? Pero nung pikakayan taya mu, dakal tamu akit a mangasanting a aral kareng balang kapagsubukan. Sabyan da pin reng aliwa, ena naman ibie ning Guinu nung balu ng etamu agyung dalan. Dapat tamu mung tatagan ing lub tamu istung makaranas tamung makanini keng bie.

Lakwas yang masanting ing bie nung lalawen taya keng parting makayaslagan sala at aliwa keng madalumdum. Gawan tala pung inspirasyun reng alalampasan tamung pasakit keng bie at lalu tamung misiknangan lub kareng tutuking pagsubuk.
Jaypee David