Malaus Co Pu

Kareng pung kakung kakaluguran at kalupang mag blog, malaus ko pu keng kekaming bayung blog na masusulat keng amanung kapampangan.  Metung ya pu ining kolaburasyun pilatan ku ampong I Jaypee na ning Jaytography.

Metung yapu ining pamag umpisa para apasiag miya ing kasantingan na ning kalalangan (arts) at literaturang Kapampangan. Agyang ginamit kami pung lumang ortograpiya keng titulu na ning kekaming mumunang bulung ning kekeng blog, alilan miya iti kareng tutuking articulu. Makanyan man, gamitan mi la pung paminsan-minsan ing lumang ortograpiya para etamu akakalingwan ing tune sulat capampangan.

E que pu ekspertu at eke pu migpakadalubhasa keng amanung sisuan (mother tongue), kaya panupaya yu que pu nung manakit kayung pamagkamali kareng kekaming susulat. Malyari mu pu na ipabalu yu kekami ing quequeng mali paintungul kareng makasulat keni at iparas yu kekami kapamilatan na ning kekayung pamaglageng comento kareng bawat bulung kening quequeng blog.

Magpasalamat que pu kekongan queng kekayung suporta. Antabayanan yu que pu keng abe-abe tamung pamag tuklas keng santing at gayut ning amanung kekatang keragulan, ing amanu ning kekatang lahi, ing amanung maharlika – Kapampangan.
Julius Mariano

Advertisements