Aldo da ring Lobu: Hot Air Balloon Fiesta king Clark

15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark

Siguradu kumu na dakal kekatamung Cabalen ing minta inyang milabasan a domingo para keng 15th Philippine International Hot air Balloon Festival a genapan keti Clark. Megumpisa ya ing aldo da reng Hot Air Balloon inyang a-onsi ning bulan at menangga yang Domingo.

Kayabe reng kaluguran ku, minta kami inyang Sabadu at asna pu karakal a tinagun. Ganing aldo pamu meko nakami uling siguradung ma-traffic istung mesala na. Ita kasing milabasan a banwa minta kami rin at melambat kami talaga keng biyahe at pangaras mi karin, ali mi nala disan ring lobo uling sinulagpo nala. Mesira kami mu tula. Metung mung payu kareng magbalak munta keng tutuki: dapat nung makasali kayung boletos (ticket) bayu ning aldo ning pamamunta yu, lakwas masanting bang kanita enako pipila karin para sali pa. Dakal naman mamisali keng kilwal lalu na kareng SM Ticketnet.

Memangwa kung pipilan a letrato da ring mialiwa-liwang lobu. Atin mu rin palabas ibat kareng street dancers na ning Ibon-Ebon Festival a pagmasusian da ring taga balen ning Candaba.

Pagmasdan yula pu deting letratu na miakwa inyang piyesta da ring lobu keng Clark.

15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark
15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark
15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark
15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark
15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark
15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark
15h Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king Clark

Jaypee David

Advertisements

La Pieta king Pisamban Maragul

La Pieta Holy Rosary Parish Church
La Pieta Holy Rosary Parish Church

Kaluguran kung cabalen, karetang epa menakit ketang bayung petalakad ning parokya ning Holy Rosary keti Angeles, atin tamu pung bayung imahen ketang bandang gilid ning pisamban. Pasibayu da ne rin pung biklat itang prayer section ketang entrada.

Mumuna ye pung akit itang rebultu ning La Pieta ketang bandang arap ning kadwang pasbul keng gilid palwal. Kayi istung lumwal kayu, atin tamu rin karin imahen ne ning Apung Birhen na atin yan kikilikan a NiƱo. Para ya kanu kareng imang manyawad anak sabi na pung Bishop Pablo David anyang ipasyag ne na-kadwang dumingu.

Asne kasanting pangagawa ing rebultu ning La Pieta kaya eku apigilan na kwanan keng litratu para ipakit pu kekayu. Mibabawi ne ing pisamban tamu ngeni, ne po? At pasanting yapang pasanting uli da reng proyektu ng Bishop Ambo.

Sana pu patuluy tayang ingatan ing bale ning kekatamung Guinu keti baryu at suportan tala ngan pu reng anggang proyektu na bangkanita lalu ya pang sasanting ing kekatamung balen.

Pisamban Maragul keti Angeles (Holy Rosary Parish Church)
Pisamban Maragul keti Angeles (Holy Rosary Parish Church)

Jaypee David