Reng Talasulat

Jaypee David
Jaypee David

Jaypee David y Marquez mibait ya inyang October 12, 1986 keng balen ning Ángeles karing pengaring Francisco Serrano David ampon Ofelia Tolentino Marquez.

Meyari yang keng mababang pipagaralan ning Don Mariano Nepomuceno at matas a pipagaralan ning Holy Angel University. Kinanwa yang panga inhinyeru o Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering keng kaparehung unibersidad keng banwang 2007. Kaybat na nita, mipasar ya keng board exam ning panga inhinyeru.

Y Jaypee keiligan na ing pamangwang retratu uling lakwas yang lakwatseru. Kasalukuyan manuknangan keng Menila at mag aral keng Instituto Cervantes de Manila para keng amanung kastila.

Julius Mariano
Julius Mariano

Julius Mariano y Ardino mibait ya inyang Siptiembri 6, 1981 keng ciudad ning Ángeles. Mibait ya karing pengaring Francisco Lacson Mariano at Salvacion Blanco Ardino.

Mig aral ya keng Dr. Clemente N. Dayrit Sr. keng mababang pipagaralan, Angeles City National High School, Pandan (ngeni Franciso Nepomuceno Memorial High School, Pandan) keng secundariu o matas a pipagaralan. Kinanwa yang kursung pamanuru (B.S Education) keng Republic Central Colleges keng kolehiyu at meyari nyang 2002 at mika lisencia keng mismung banwa.

Kasalunsungan yang mag-aral amanung kastila keng Instituto Cervantes de Manila keng Ermita. Biasa ya naman ditak a alemán (German) uling kinanwa yang mapilan extramural classes keng Unibersidad ning Filipinas, Diliman inyang 2005.

Advertisements